0320-820993 info@trulynolen.nl

Condominiums

Condominiums


De bestrijding van ongedierte in condominiums moet doorlopend gebeuren. Elke onoplettendheid kan de woekering van insecten en knaagdieren tot gevolg hebben. Dat betekent niet alleen overlast voor het leven in het condominium maar ook gevaar voor het overdragen van ziektes.

De ideale situatie is dat het condominium een overeenkomst aangaat met een bedrijf voor de bestrijding van ongedierte en dat er geregeld tussenkomsten worden gedaan. Op die manier zal het lokaal gevrijwaard blijven van besmetting door sommige dieren en insecten, die ernstige gevaren opleveren voor de bewoners. Veel van die bewoners zijn baby’s en kleine kinderen die vaak over de vloer kruipen in de gemeenschappelijke ruimtes en daarom ernstig gevaar lopen voor hun gezondheid in het geval er geen preventieve maatregelen worden genomen.

De condominiums kunnen een onderhoudscontract afsluiten met een bedrijf gespecialiseerd in de bestrijding van ongedierte. Zo zal de vestiging altijd beschermd zijn in het geval er zich toch een besmetting of probleem zou voordoen. Zo ontstaat er geen gevaar voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners van het condominium.

Het voordeel van het afsluiten van een onderhoudscontract met ons is de prijs. Dienstverlening voor het hele jaar kan 30% goedkoper zijn dan wat er los betaald zou worden voor hetzelfde aantal tussenkomsten.

Een goed beheer van een condominium heeft te maken met de preventie van het eerder genoemde ongedierte dat zich in een minimum aan tijd over een heel gebouw kan verspreiden, met de bekende ernstige gevolgen vandien.

Voorkomen is immers de juiste houding bij dit soort situaties.

Er bestaat geen enkele reden om hygiënische problemen aan te halen. De technici van Truly Nolen en de producten die ze gebruiken staan borg voor de gezondheid van de bewoners van het condominium.

Geef uw problemen met de bestrijding van ongedierte in handen van Truly Nolen en verhoog de kwaliteit van uw leven en welzijn.

De ongediertebestrijding is urgent!
Truly Nolen kan u helpen!

Bel ons vandaag nog op 0320-820993.