0320-820993 info@trulynolen.nl

Gezondheid

Gezondheid


De bestrijding van ongedierte in ziekenhuizen, gezondheidscentra en farmaceutische bedrijven is een moeilijke opdracht, met een grote verantwoordelijkheid en een hoog risico. Het werk lijkt vaak op dat in andere objecten want het gaat om hetzelfde ongedierte: kakkerlakken, ratten en muizen, mieren, vliegen, enz. De lokalen waar ze voorkomen lijken erg op andere plaatsen zoals restaurants, bergruimtes, hotelkamers, wassalons, en andere. Het grote probleem is dat er in ziekenhuizen mensen verblijven die vaak erg verzwakt zijn. Daarom moet niet alleen het ongedierte bestreden worden om het gevaar voor ziekenhuisbesmetting zo klein mogelijk te maken maar het is ook zo dat de bedrijven die die bestrijding uitvoeren buitengewoon deskundig moeten zijn om de situatie te analyseren en de nodige maatregelen te nemen voor een bestrijding zonder risico voor de patiënten.

De bestrijding van ongedierte is van wezenlijk belang en mag in de ziekenhuizen niet uitgevoerd worden door bedrijven die niet werken met het Integrated Pest Management. Deze methode beoogt vooral hygiëne en preventie. Consultancy is zijn grootste troef. insecticiden worden alleen gebruikt als alle andere bestrijdingsmiddelen onafdoende bleken. We willen wel beklemtonen dat de toepassingstechnieken helemaal aangepast moeten zijn om geen risico op te leveren voor de steriliteit van de lokalen, de zuiverheid van voedsel, grondstoffen en geneesmiddelen en, op de eerste plaats, voor de gezondheid van de patiënten.

Truly Nolen is een bedrijf dat hoog gespecialiseerd is in het bestrijden van ongedierte en het is bevoegd de ziekenhuissector correct te helpen met hoogwaardige kwaliteit en zeer competitieve prijzen, zonder de patiënten en zijn eigen geloofwaardigheid in gevaar te brengen.

Bj het aangaan van een overeenkomst met een bedrijf moet men niet alleen met de prijs rekening houden maar ook met de technische en administratieve deskundigheid om goede kwaliteit te verzekeren bij het tegemoet komen aan de noden van de instelling.

Truly Nolen gebruikt alleen maar insecticiden en bestrijdingsmiddelen voor ratten van professioneel niveau die door het ministerie van volksgezondheid goedgekeurd is. Alleen bedrijven met een vergunning voor deze activiteit, afgeleverd door de daartoe bevoegde overheidsdiensten, mogen deze producten gebruiken. Bovendien moeten deze bedrijven een technicus in dienst hebben, met een goede kennis van de biologie van het ongedierte en van de beheersing van de technieken en beginselen voor het uitvoeren van alle diensten, door het Integrated Pest Management.

Het concept van Integrated Pest Management heeft tot doel besmettingen door ongedierte te bestrijden met technieken die preventief en corrigerend optreden in de omgeving. Ze beogen de toegang en het zich vestigen van het ongedierte te bemoeilijken. Het belang van deze preventie- en correctiemaatregelen houdt verband met het verminderde gebruik van chemische producten om het leefmilieu te beschermen en de weerstand van het ongedierte tegen deze producten te voorkomen. Bovendien zal de toepassing van deze maatregelen ervoor zorgen dat de factoren die verantwoordelijk zijn voor de invasie, de vestiging en de voortplanting van het ongedierte geëlimineerd worden. Daarnaast worden ook mechanische barrières en valstrikken gebruikt om bepaalde ongedierten te bestrijden (bij voorbeeld, UV lampen met kleefplaten voor de bestrijding van vliegende insecten).

Niet alleen het bepalen van de aard van de insecticiden en bestrijdingsmiddelen voor ratten moet zorgvuldig gebeuren, ook de toepassing van de chemische producten in deze omgeving moet met de uiterste voorzorg gebeuren. Ziekenhuizen werken bij voorbeeld het hele jaar door. Een aantal patiënten heeft last van ademhalingsproblemen en kan erg gevoelig zijn voor chemische producten. Een methode die dampen veroorzaakt, is daarom niet aangewezen. Hetzelfde geldt voor de farmaceutische nijverheid waar de producten (of grondstoffen) niet blootgesteld mogen worden aan besmetting door insecticiden.

Het Integrated Pest Management programma werkt op meerdere niveaus, afhankelijk van het lokaal en de hygiënisch-sanitaire situatie. Daar worden al dan niet de door de fabrikant aanbevolen technieken gebruikt. Dit programma heeft tot doel de mensen bewust te maken van het gedrag van het ongedierte, vooral van kakkerlakken en ratten, en hen aan te sporen hun gedrag af te stemmen op het voorkomen van de aanwezigheid van dat ongedierte. Het melden en registreren van alle gevallen waar ongedierte in installaties is waargenomen, is van uiterst belang. Er moet ook erg voorzichtig omgesprongen worden met geplaatste observatie- of bestrijdingsvalstrikken om die niet te beschadigen of te vernielen. Het hele proces is immers gebaseerd op de gegevens uit de inspectie en de observatie en uit de informatie van de ambtenaren van de instellingen.

We moeten sterk beklemtonen dat de bestrijding van ongedierte in ziekenhuizen, gezondheidscentra en farmaceutische nijverheid, onder anderen, niet eenvoudigweg een kwestie is van het aankopen van een dienst, maar een nauwkeurig en zorgvuldig proces. Daarbij is de prijs alleen maar één van de factoren die een rol spelen,niet de belangrijkste! Van groot belang is het uw probleem op te lossen en daarvoor vindt u geen betere en méér doeltreffende onderneming dan Truly Nolen!

De strijd tegen ongedierte is dringend!
Truly Nolen biedt hulp!

Bel ons vandaag nog op 0320-820993.