0320-820993 info@trulynolen.nl

Industrie

Industrie


Het bestrijdingssysteem van Truly Nolen beschermt de productieprocessen tegen besmetting.

Truly Nolen werkt samen met biologen en voedingsingenieurs. Er wordt overlegd met twee universiteiten in de entomologie uit Florida om een milieubewuste bestrijding volgens de normen van AIB aan te bieden.

Verpakkingen die door insecten of ongdierte aangetast zijn, zetten niet alleen uw relatie met de klant op de helling maar vormen ook een bedreiging voor het voortbestaan van uw bedrijf.

Ons bestrijdingssysteem dat met 3 zones werkt, plaatst de industriële bestrijding van ongedierte op een uitzonderlijk hoog niveau. Online verslagen, meldingen van incidenten en volledige registers kunnen gemakkelijk in auditoria gebruikt worden.

De meest vooruitstrevende systemen en uitrustingen worden gebruikt, waardoor de technici de tussenkomst kan doen met het minste ongemak voor de klant. Na de eerste tussenkomst, stellen we een onderhoudsplan op met geregeld toezicht, zowel overdag als ‘s nachts, om het daadwerkelijk en totaal bestrijden van het ongedierte te verzekeren.

Truly Nolen plaatst alle informatie over het bestrijdingssysteem van ongedierte online zodat u er via internet toegang toe hebt.

In uw klantenrubriek krijgt u inzage in: 

  • Technische gegevens;
  • Gegevens over veiligheid en verkoopstoelatingen van het Directoraat-Generaal van Volksgezondheid.
  • Dienstverleningscertificaten;
  • Statistische verslagen over de bestrijding op maat van de klant.

U krijgt snel en veilig toegang tot uw gegevens via een password.

Elke plaats van ongediertebestrijding krijgt een streepjescode die met een laptop (PDA) in ons systeem wordt opgenomen.

De ongediertebestrijding is urgent!
Truly Nolen kan u helpen!

Bel ons vandaag nog op 0320-820993.