0320-820993 info@trulynolen.nl

Muggen bestrijding

Muggen bestrijding

Wanneer u last heeft van muggen in uw woning of bedrijfspand kan dit verschillende (gezondheids) problemen met zich meebrengen. Het is hierom raadzaam om spoedig een muggen bestrijding te laten uitvoeren. Truly Nolen helpt u graag met de bestrijding van muggen. Ook informeren wij u graag verder.

Muggen

Muggen zijn tweevleugelige insecten die tot de familie van de Culicidae behoren. Ze staan bekend als “muggen” en kunnen overal gevonden worden, maar in het bijzonder in landen met een warm of gematigd klimaat. Water is een wezenlijke factor voor hun ontwikkeling. Overal waar water is, kunnen ze zich ontwikkelen, of het nu zout of zoet water is, of het nu schoon of vervuild water is. Ze groeien ook in holtes, in bomen, planten of in willekeurige voorwerpen waarin water zich kan ophopen.

Tegenwoordig bestaan er méér dan 3.000 soorten muggen. Ze staan beschreven in uitvoerige studies en onderzoeken met het oog op een betere kennis van de biologie en het vinden van de beste bestrijdingsmiddelen.

De voortplantingscapaciteit van de muggen en het gemak waarmee ze zich verspreiden, zijn essentiële factoren voor het ontstaan van ziekte-epidemieën. Als men dit soort situaties wil indammen of voorkomen, dan moet men in basisonderzoek gaan investeren en specifieke bestrijdings- en uitroeiingsprogramma’s van deze ziekteoverdragers op punt stellen. DE VOORNAAMSTE SOORTEN DIE VAN BELANG ZIJN:
Anopheles- overdragers van de menselijke malaria

Culicidae- de grootste deelfamilie, met 34 geslachten en ongeveer 3.000 soorten

Bij deze geslachten horen ook de Aedes en de Culex.

Van het Aedes geslacht zijn de soorten aegypti,albopictus en scapularis verantwoordelijk voor het overdragen van dengue, stedelijke gele koorts, encefalitis en Japanse encefalitis.

De Aedes aegypti wordt beschouwd als de klassieke overdrager van dengue en stedelijke gele koorts door zijn hoge endofilie, antropofilie en ontvankelijkheid voor het vírus van de gele koorts.

Bij de soorten van het geslacht Culex, is die van de quinquefasciatus de belangrijkste in de stedelijke omgeving. Kortweg wordt die beschouwd als de “tropische huismug”. Dit is de voornaamste overdrager van filariose bancroftiana (elefantiase) en van de virussen die encefalitis veroorzaken.

J